หน้าแรก | ข้อมูลโรงเรียน | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | บอร์ด |
สรุปจำนวนนักเรียนตามปีการศึกษา : ปี 2557  
ระดับชั้น จำนวนชาย จำนวนหญิง รวม จำนวนห้อง
อนุบาล ๑
0
0
0
0
อนุบาล ๒
0
0
0
0
อนุบาล ๓
0
0
0
0
รวมปฐมวัย
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ ๑
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ ๒
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ ๓
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ ๔
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ ๕
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ ๖
0
0
0
0
รวมประถมศึกษา
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
127
153
280
7
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
133
146
279
7
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
84
174
258
8
รวมมัธยมต้น
344
473
817
22
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
97
157
254
6
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
76
158
234
6
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
61
156
217
7
รวมมัธยมปลาย
234
471
705
19
รวมทั้งหมด
578
944
1522
41
 
© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com
Copyright © 2014 All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [Admin]