หน้าแรก | ข้อมูลโรงเรียน | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | บอร์ด |
สรุปจำนวนนักเรียนตามปีการศึกษา : ปี 2558  
ระดับชั้น จำนวนชาย จำนวนหญิง รวม จำนวนห้อง
อนุบาล ๑
0
0
0
0
อนุบาล ๒
0
0
0
0
อนุบาล ๓
0
0
0
0
รวมปฐมวัย
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ ๑
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ ๒
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ ๓
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ ๔
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ ๕
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ ๖
0
0
0
0
รวมประถมศึกษา
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
130
141
271
7
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
145
156
301
8
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
102
139
241
6
รวมมัธยมต้น
377
436
813
21
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
119
203
322
6
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
85
159
245
7
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
78
155
233
6
รวมมัธยมปลาย
283
517
800
19
รวมทั้งหมด
660
953
1613
40
 
© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com
Copyright © 2014 All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [Admin]