หน้าแรก | ข้อมูลโรงเรียน | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | บอร์ด |
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เคมีอินทรีย์ รายวิชาเคมี 5 ว33225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
[ อ่าน 450 ครั้ง]
15/05/2561 12:59:51
เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร และใบงาน
[ อ่าน 563 ครั้ง]
29/03/2561 11:31:05
เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร และใบงาน
[ อ่าน 441 ครั้ง]
29/03/2561 11:30:46
เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร และใบงาน
[ อ่าน 409 ครั้ง]
29/03/2561 11:25:43
เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร และใบงาน
[ อ่าน 427 ครั้ง]
29/03/2561 11:24:51
ความรู้พื้นฐานก่อนใช้งาน Adobe Dreamweaver CS5
[ อ่าน 486 ครั้ง]
27/12/2560 16:06:43
ดาวน์โหลดโปรแกรม Devc++
[ อ่าน 1084 ครั้ง]
06/11/2560 15:11:21
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
[ อ่าน 617 ครั้ง]
24/10/2560 08:06:34
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2560
[ อ่าน 742 ครั้ง]
19/09/2560 21:48:47
ทดสอบ HTML
[ อ่าน 836 ครั้ง]
11/09/2560 13:33:55
หลักการ แนวทาง การประเมินภายนอกรอบ 4
[ อ่าน 349 ครั้ง]
21/08/2560 16:19:30
ตัวอย่างเอกสาร Logbook PLC
[ อ่าน 906 ครั้ง]
03/08/2560 18:14:44
ตัวอย่างแผนการสอน และชิ้นงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
[ อ่าน 572 ครั้ง]
02/08/2560 16:59:35
ตัวอย่างโปรแกรมตัดเกรด (Excel)
[ อ่าน 535 ครั้ง]
02/08/2560 16:55:08
ปฏิทินวิชาการ 2560
[ อ่าน 859 ครั้ง]
20/06/2560 12:05:50
รหัสวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
[ อ่าน 402 ครั้ง]
20/06/2560 09:01:01
1 | 2   |   3   |   4   |   5   |   6   |     ¶Ñ´ä»>>
 
© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com
Copyright © 2014 All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [Admin]