หน้าแรก | ข้อมูลโรงเรียน | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | บอร์ด |
เขตพื้นที่บริการ  
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ผู้ใหญ่/กำนัน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านสะพุง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านตระกาจ
โรงเรียนบ้านตายู
โรงเรียนบ้านปุน
โรงเรียนบ้านสลับ
โรงเรียนบ้านขนาด
โรงเรียนบ้านกระหวัน
โรงเรียนบ้านบัว
 
© โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.บุญเลิศ พลชลี อ.ขวัญชัย จันทร์แดง อ.จิรศักดิ์ ใจเรือง
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุด ควรเข้าชมเว็บผ่าน Chrome , Firefox โทร.045-677094
Admin E-mail : sirattanawit@hotmail.com
Copyright © 2014 All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [Admin]